ابزارهای مربوط به سالمندی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
ابزارهای مربوط به سالمندی غرفه درجه A 12 3,000,000 ریال
آثار پژوهشی و کتاب ها و نشریات در مورد سالمندی
آثار پژوهشی و کتاب ها و نشریات در مورد سالمندی غرفه درجه A 12 3,000,000 ریال مرکز دانش بنیان ارزیابی و توانمند سازی عصب – شناختی رایا
سایر حوزه ها
سایر حوزه ها غرفه درجه A 12 3,000,000 ریال
فعالیت‌های ابتکاری استارت آپ‌ها
فعالیت‌های ابتکاری استارت آپ‌ها غرفه درجه A 12 3,000,000 ریال همقدم
فعالیت‌های مربوط مراکز نگهداری از سالمندان
فعالیت‌های مربوط مراکز نگهداری از سالمندان غرفه درجه A 12 3,000,000 ریال