قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آنها بصورت پوستر در همایش پذیرفته شده است:

 الف- پرداخت هزینه ثبت نام:

 جهت جهت دریافت بسته ورودی، ژتون پذیرایی، امکان نمایش پوستر، چاپ خلاصه مبسوط مقاله شما، صدور گواهی و چاپ مقاله کامل شما در مجله علمی پژوهشی (در صورت تائید در مراحل بعدی)، ضروری است ابتدا هزینه شرکت در همایش را واریز نمایید.

ب-جهت تهیه پوستر توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

 1. پوسترها باید در قالب استاندارد همایش آماده گردند. 

2. جهت مشاهده و تنظیم مناسب پوسترها نیاز به نصب فونت‌های B Nazanin و B Titr دارید. (دریافت فونت‌های مورد نیاز)

3. پوستر باید توسط نویسنده مقاله در اندازه 50 در 70 سانتی متر بصورت رنگی چاپ و روز قبل از برگزاری همایش به دبیرخانه همایش واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تحویل گردد.

4. جهت صدور گواهی ضروری است یکی از نویسندگان مقاله در همایش ثبت نام نموده و هزینه شرکت در همایش را واریز نماید.

5. عدم تحویل به موقع پوسترهای چاپ شده به منزله انصراف و عدم دریافت گواهی می باشد.

آدرس پستی دبیرخانه: تهران، بلوار دهکده المپیک؛ تقاطع بزرگراه شهیدهمت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، طبقه اول، دفتر دبیرخانه همایش ها. کدپستی: د۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

 

 آدرس ایمیل همایش aging@atu.ac.ir

دریافت فایل قالب پوستر

login