قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آنها بصورت ارائه شفاهی در همایش پذیرفته شده است:

الف- پرداخت هزینه ثبت نام
جهت دریافت بسته ورودی، ژتون پذیرایی، امکان ارائه مقاله، چاپ خلاصه مبسوط مقاله شما، صدور گواهی و چاپ مقاله کامل شما در مجله علمی پژوهشی (در صورت تائید در مراحل بعدی)، ضروری است ابتدا هزینه شرکت در همایش را واریز نمایید.

 

ب - آماده سازی ارائه شفاهی

خواهشمند است فایل ارائه شفاهی (پاورپوینت) را حداکثر تا تاریخ 20 آبان 1397 در سامانه بارگذاری نمایید.

 جهت تهیه فایل ارائه توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

1. فایل ارائه باید در قالب استاندارد همایش آماده گردند.

2. مدت ارائه 10 دقیقه است و حدود 5 دقیقه جهت سوالات و نکات هیأت رئیسه اختصاص دارد بنابراین تعداد اسلایدهای خود را بر مبنای این زمان تنظیم نمایید.

  آدرس ایمیل همایش aging@atu.ac.ir

دریافت قالب فایل ارائه

 
login