برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

قبل از
1397-07-30

500,000

ریال
بعد از
1397-07-30

1,000,000

ریال

اعضای هیات علمی

قبل از
1397-07-30

1,500,000

ریال
بعد از
1397-07-30

2,000,000

ریال

دانشجویان سایر دانشگاه ها

قبل از
1397-07-30

1,000,000

ریال
بعد از
1397-07-30

1,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1397-07-30

1,500,000

ریال
بعد از
1397-07-30

2,000,000

ریال

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله

قبل از
1397-07-30

1,000,000

ریال
بعد از
1397-07-30

1,500,000

ریال

هزینه درخواست غرفه

3,000,000

ریال
با توجه به این که هزینه پرداخت شده علی الحساب منظور شده است. هزینه نهایی تا اول آبان ماه سال جاری تمام و اعلام خواهد شد.

ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login