برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

28 آذر 1397
08:00-16:00

0

ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

500,000

ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها

700,000

ریال
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق کنفرانس) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
ظرفیت: 25
شرکت کنندگان: 2
دکتر عبدالله معتمدی

29 آذر 1397
08:00-16:00

0

ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

700,000

ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها

700,000

ریال
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق شورا) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
ظرفیت: 25
شرکت کنندگان: 3
دکتر عبدالله معتمدی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
login