برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

قبل از
1397-07-30

500,000

ریال
بعد از
1397-07-30

1,000,000

ریال

اساتید

قبل از
1397-07-30

1,500,000

ریال
بعد از
1397-07-30

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1397-07-30

1,000,000

ریال
بعد از
1397-07-30

1,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1397-07-30

1,500,000

ریال
بعد از
1397-07-30

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1397-07-30

1,000,000

ریال
بعد از
1397-07-30

1,500,000

ریال

غیره

3,000,000

ریال
با توجه به این که هزینه پرداخت شده علی الحساب منظور شده است. هزینه نهایی تا اول آبان ماه سال جاری تمام و اعلام خواهد شد.

نوع عضویت شماره 12

500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login